home
 artists

 

Otto Egberts

.

 

 

	      
	  
lived and worked in Rotterdam
	  
Geboren 1949, Rotterdam - overleden 2019, Rotterdam


Werken tegen de verandering Dominiek Ruyters

Werken tegen de verandering – bij de dood van Otto Egberts 29.03.2019 Domeniek Ruyters Ter nagedachtenis aan Otto Egberts. Poging tot een beter begrip van een overtuigde
conservatief (om zo wellicht ook de wereld van Thierry Baudet beter te begrijpen).

Otto Egberts is dood. Hij is begin maart onverwacht overleden, bijna zeventig jaar
oud. Ik had eerder bij zijn dood stil willen staan, maar schrok ervoor terug toen
ik zijn blog las met cynische commentaren op de ontwikkelingen in de wereld. De
teksten zijn zwart en bitter, van het type zoals je nu veel van Thierry Baudet
hoort, treurend over de brokstukken van het Avondland.

Ik wist niet van het bestaan van Egberts’ blog, noch van diens politieke voorkeuren.
Pas na zijn dood las ik dat hij gedurende enige tijd betrokken was bij Leefbaar
Rotterdam. Waar hij alweer snel vertrok toen bleek dat ze niet geïnteresseerd waren
in zijn meer filosofische kijk op de wereld. Bleef over die blog waaruit een hartgrondig
conservatisme spreekt dat zich op momenten uit in zuur cynisme.

Tot zijn dood kende ik alleen zijn schilderijen en tekeningen, die ook somber zijn,
maar toch anders. Ik heb er geen moment een politiek manifest in gezien of politieke
gedachte aan gewijd. Tot zijn dood zag ik ze als onderdeel van een geheel eigen
artistieke domein, waar hij uiteraard zijn vakbroeders had en tobbende geestverwanten,
maar waarin hij zich herkenbaar wist te manifesteren met kunst die het patina had van
vroegere tijden. Egberts was al in de jaren tachtig een oude ziel die liever terugkeek
dan vooruit. Bij gebrek aan toekomst ademt zijn werk verleden tijd.