home
 shows

 

upcoming shows
Planciusstraat 9 A 1013 MD - Amsterdam tel. +31(0)206277419.
SALIM BAYRI

in GvG


Sad Ali mapping the place


bayri2017mapping.the.space-desert600

SALIM BAYRI, Just arrived, mapping the place, 201727 January - 14 March 2018


OPENING: Saturday 27 January 2018, 17 - 19 pm


Salim Bayri's werk beweegt zich in het domein van identiteit en cultuur, waarin hij een persoonlijke vrijheid zoekt. In plaats van zich bezig te houden met (politieke) conflicten geeft hij de voorkeur aan het aftasten van codes en gebruiken die hij tegenkomt. Tijdens het communiceren via Instagram, Facebook of WhatsApp worden dikwijls zeer snel getekende ideogrammen door hem ingebracht om het gespreksonderwerp toe te lichten. Bij hem is de virtuele wereld even concreet als de analoge.


bayri2018SBay2017opendoor_detailA600

SALIM BAYRI, Open door, 2018 (detail)In de eerste solotentoonstelling genaamd 'Sad Ali mapping the place' toont Salim Bayri zijn werken terwijl hij op een TV-scherm vertelt over wat hem opvalt in de Europese wereld waarin hij terecht is gekomen. Het zijn beschouwende gedachten en niet zeer punten van kritiek. Een van de dingen die hem opvallen in Nederland is het verschijnsel 'Kijkshop'; achter glas staat een artikel met een bijbehorend nummer. Het is te koop, maar je mag het niet aanraken. Na je keuze gemaakt te hebben kan je aan de kassa afrekenen. Het is een vorm van virtueel shoppen avant la lettre. Hierdoor aangezet heeft hij een vitrine met zijn eigen wearables in de galerie geplaatst: 'De kijkshop'. In de enige hoek van de ruimte is een mise-en-scène 'Sandwich break' ingericht, zoals werklieden op een bouwplaats (zonder bouwkeet) dat in bepaalde landen doen. Kortom hij speelt met labels en gebruiken die hij kantelt, keert en verwerkt in zijn animatiefilms, foto's, kleine objecten en muzikale performances.
Tijdens de opening op zaterdag 27 januari zal Bayri een aantal muzikale performances ten uitvoer brengen. In een surrealistische setting speelt de ontvoering van Europa door Zeus op een groot canvas een centrale rol. Het barst uit zijn voegen van de attributen en voorwerpen. Voor Salim Bayri is deze reusachtige digitale print (ca 400 x 300 cm) een samenballing van zijn verwondering over wat hij om zich heen ziet. De ontvoering van Europa door Zeus heeft geen politieke lading, maar roept toch vragen op over waarom dit klassiek Westerse thema vermengd is met beelden uit de cultuur van de Maghreb. Europa is aan het veranderen, maar Salim óók.

Salim Bayri (born in 1992, Casablanca) woont en werkt sinds 2015 in Groningen, graduated at art school Escola Massana in Barcelona and received a Masters degree (2017) in Art, Design and Technology at the Frank Mohr Instituut Groningen in The Netherlands. Met zijn broer Tayeb Bayri vormt hij de band Bazoga (soundcloud.com/bazoga) die o.a. optrad in Parijs en Berlijn.
Op woensdag

.

MARIEKE ELZERMAN

in AP
'Marieme / Marieke', 2018
film 21'31''

world première

elzerman2018-tt.filmstillB600
MARIEKE ELZERMAN: 'Marieme / Marieke', 2018 (film still)27 January - 7 March 2018


OPENING: Saturday 27 January 2018, 17 - 19 pm'Marieme / Marieke'
De nieuwe film 'Marieme / Marieke' (2018) van Marieke Elzerman is van een eenvoudige schoonheid. Het script is simpel: twee meisjes van nèt-geen-tiener-meer besluiten via de WhatsApp elkaar beter te leren kennen. De een studeert en woont in Gent (België) en de ander leeft te midden van haar familie in Dakar (Senegal). Beiden filmen op een luchtige bijna onbeholpen manier hun omgeving. Marieme is uitdagend en expressief, terwijl Marieke meer bedachtzaam en terughoudender is. Dat leidt ertoe dat de een de ander uitdaagt om meer naar buiten te treden en selfies te maken. Tegenstellingen zijn er wel, maar de verschillen zijn ook weer niet zo groot en dat maakt deze film tot een feitelijk vastleggen van twee gelijkwaardige leefwerelden, zonder dat maatschappelijke kritiek onderliggend in de film wordt gestopt. Dat laatste maakt deze debuutfilm vriendelijk en humaan.
Aan het eind van de film is een warm gebaar van Marieke's kant te zien. Twee individuele mensen komen langzaam dichter bij elkaar, maar tegelijkertijd zie je een verstilde levenshouding op het ene continent en een meer pluk-de-dag houding op het andere continent. Die verschillende houdingen lijken meer dan wat dan ook hun leven te zullen bepalen.

De individuele ervaring van het eigen bestaan en levenshouding staan centraal in de film 'Marieme / Marieke' (duur: 21' 31") en zou daarom een existentialistische film anno 2018 genoemd kunnen worden.

Marieke Elzerman (geboren in Amsterdam,1996) studeert momenteel aan de filmacademie KASK te Gent waar zij begeleid wordt door o.a. Renzo Martens, bekend van de film 'Enjoy Poverty'.

English text

"Marieme / Marieke"
A new film titled "Marieme / Marieke" (2018) by Marieke Elzerman is of a natural beauty. The script is elementary: two girls of just no more teener decide to get to know each other better via WhatsApp. One studies and lives in Ghent (Belgium) and the other lives amidst her family in Dakar (Senegal). Both film their direct surrounding in a light-hearted and almost uneasy manner. Marieme is more defiant and expressive, while Marieke is more reflective and aloof. That brings on that one challenges the other to step more into the open and to make selfies. No doubt there are contrasts in what is registered, but the differences are not that striking and that makes this film into a factual documenting of two equivalent environments of places of birth, without an underlying social-critical undertone. The latter makes this debut film friendly and human.
At the end of the film a warm gesture by Marieke is shown. Two individual youngsters come closer to each other, yet simultaneously one becomes aware of a calm and more timid attitude to life on one continent and a more carpe diem attitude on the other. More than anything else, these opposite attitudes seem to become crucial for the rest of their life.

In "Marieme / Marieke" (duration: 21' 31") the individual experience of one's behaviour and own existence is the heart of the film and could therefore be called a film on existentialism made in 2018.


Marieke Elzerman (born in Amsterdam, 1996) studies at the film academy KASK in Ghent and one of her tutors is Renzo Martens, renown for his film "Enjoy Poverty"._______________________


LILY VAN DER STOKKER

in GvG

solo exhibition

along with a solo show in the Stedelijk Museum Amsterdam


27 November - 22 December 2018


WJM KOK

in AP

solo exhibition
27 November - 22 December 2018.


web
analytics