home
 shows

 


9 april - 18 mei 2011


PERSBERICHT
KRISTJÁN GUDMUNDSSON


'Drawings I - XV'
Kristján Gudmundsson: Drawing I: 'Twin Drawings', 2007

OPENING: zaterdag 9 april 2011, 17.00 - 19.00 uur
Tekeningen I - XV.

In januari 1986 had Kristján Gudmundsson zijn eerste solotentoonstelling in Galerie van Gelder. Voor meer dan veertig jaar maakt Kristján Gudmundsson conceptuele kunst en hij heeft in deze periode een opvallende uitbreiding aan het begrip 'tekening' gegeven. Hij ziet in schrijf- en tekenmateriaal een tekening a priori. Voor hem levert tekenmateriaal zélf met behulp van een logische ordening of minimalistische handeling al een tekening op. In tegenstelling tot de fundamentele schilderkunst staat niet het proces van het schilderen en tekenen centraal, maar de logica in zowel het beeld als de taal (verwerkt in een titel of concept). Hij bedenkt daar soms ongebruikelijke middelen en strategieën voor, zoals bijvoorbeeld in 'Supersonic drawing' (1972) waarvoor hij een geweerkogel langs een vel papier liet schampen. Het werk bestaat uit een met kruitresten getrokken kaarsrechte lijn, die de kogel licht schrapend over de papieroppervlakte heeft afgelegd. Oorspronkelijk wilde de kunstenaar de kogel met een geweer in een goed beveiligd militair vliegtuig afschieten op het moment dat het door de geluidsbarričre zou gaan. Na een kort gesprek over zijn plan met een commandant van een militaire basis in Nederland werd hij begin jaren zeventig kordaat en snel naar de uitgang van de kazernepoort verwezen.

In de tentoonstelling 'Tekeningen / Drawings' in Galerie van Gelder worden tekeningen getoond die zijn opgebouwd uit potloodvullingen van verschillende dikten en hardheid. Nuances van dik naar dun, van horizontaal en verticaal en van hard naar zacht zorgen voor een vleug van poëzie, ondanks door de kunstenaar streng aangebrachte feitelijke ordeningen. Zo is er een serie 'German drawing', 'Japanese drawing', 'American drawing' van tegen elkaar aangeplakte standaard potloodvullingen die uiterlijk niet van elkaar verschillen, maar de toegevoegde informatie die de titels met zich meedragen bewerkstelligt een effect van begripsverandering en een daarmee samenhangende lichte verbazing; een toegevoegd feitelijk gegeven via een titel leidt tot een nieuw (conceptueel) beeld tijdens het kijkproces. Het staat dicht bij de eerder door Kristjan Gudmundsson toegepaste logica van oorzaak en gevolg. Ordeningen en handelingen lopen langs nauw omschreven werkwijzen, zoals mathematische lijnposities van horizontaal, vertikaal en diagonaal. Met het gevolg dat de kijker voortdurend op een verkeerd been wordt gezet, als het gaat over hoe de dingen aan ons verschijnen en hoe door middel van een logisch gevolg van een uitgevoerd concept naar een onontkoombaar noodzakelijk beeld kan leiden.

In 1977 nam hij deel aan 'Ca va? Ca va' in het Centre Georges Pompidou in Parijs, in 1982 was werk van hem opgenomen in 'Sleeping Beauty - Art Now, Scandinavia today', The Solomon R. Guggenheim Museum, New York, in 1988 nam hij deel aan 'Donald Judd, Richard Long, Kristjan Gudmundsson' (cat.), The Living Art Museum, Reykjavik, in 1990 was er werk van hem te zien op de 8th Sidney Biennale, Sidney, Australié. In 1993 kreeg hij een solotentoonstelling in Städtisches Museum Abteiberg, Mönchengladbach, Duitsland.
Afgelopen jaar won Kristjan Gudmundsson voor zijn geluidsabsorberende werken de Carnagie Art Award 2010, waaraan een bedrag van SEK 1.000.000,- is verbonden. Een rondreistentoonstelling van zijn werk begon eind 2009 in Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen, Denemarken en reisde in 2010 door naar Reykjavik, Stockholm en Helsinki.Press release in English to come here.