home
 shows

 


15 oktober - 23 november 2011


Press release in English, see below

PERSBERICHT

LOUWRIEN WIJERS'Words to be framed'
LOUWRIEN WIJERS: Aljazeera, 2011

Louwrien Wijers neemt in de beeldende kunst een zeer bijzondere positie in. Zij is naast beeldend kunstenaar ook journalist. Of naast journalist ook beeldend kunstenaar en die twee zijn voor haar niet van elkaar te onderscheiden als het gaat over meedenken over hoe een betere wereld te bereiken valt; zowel in theorie als in praktijk. Zij interviewde in de jaren zeventig en tachtig o.a. Joseph Beuys en de Daila Lama. Die gesprekken hebben haar gevormd en haar werk beÔnvloed. Zij heeft geen enkele gÍne om bij voortduring het gedachtegoed van interessante denkers onder van de aandacht van het publiek te brengen, zoals in de jaren negentig in haar project 'Art meets Science and Spirituality in a changing Economy' of nu in haar beeldende werk voor een deel in de tentoonstelling 'Words to be framed'. Citaten uit lezingen van Joseph Beuys worden gecombineerd met afbeeldingen van haar drie geiten Beppe, Stipje, Poppie. Levende wezens waarmee zij in haar directe woonomgeving in Friesland leeft en waarmee zij een speciale band heeft, zoals in de video-diareeks 'Geiten en Hooien (2011) te zien is.

Haar maatschappelijke geŽngageerdheid richt zich niet in eerste instantie op misstanden, maar bovenal op het denken in het algemeen en de consequenties die dat op ons allen als individu in de samenleving heeft. Op de langste muur in de galerie staat te lezen: 'Niet liegen / niet stelen / niet doden - granen / groenten / bonen' (2011). Een voor Wijers typerende samenvatting van essentieel voedsel voor lichaam en geest.

Naast ethiek en gezonde voeding is beeldende kunst voor Louwrien Wijers van groot belang om tot een verzoening te komen van theorie en praktijk. Enerzijds toont zij een met de hand geschreven poster met een citaat uit het Aljazeera nieuws van 11 oktober 2011, waarin bericht wordt over een losgelaten geit die een bord om de nek heeft hangen met de mededeling dat twee Tibetaanse vrouwen hun leven willen geven voor de vrijheid van Tibet. Anderzijds is bij binnenkomst een vloersculptuur te zien, die onmiskenbaar verwijst naar de vloersculpturen van Carl Andre.
De ideeŽn van anderen of die van haar kunnen leiden naar een betere samenleving, in de woorden van Louwrien Wijers een 'Saint Society'. Zij houdt een niet te stuiten pleidooi voor het bewust nadenken over voedsel en het belang daarvan voor het individu en voor een evenwichtige algehele (wereld-) voedselproductie.

De denkwijze van Louwrien Wijers is journalistiek met een grote dosis van verbeelding en de denkwijze van Louwrien Wijers is als beeldend kunstenaar er een met journalistieke allures.Press release in English.