home
 shows

 


LABORATORIO SACCARDI
2 december t/m 10 januari 2006

PERSBERICHT (for English text see below)

2 december t/m 10 januari 2007


Laboratorio Saccardi, een collectief van vier jonge kunstenaars uit Palermo in ItaliŽ, zal een kritisch
optimistische beeldenstroom op gang brengen met hier en daar een bijtend humoristische ondertoon. Het
leven is snel geworden en de dagelijkse informatiestroom sleurt hen mee in een wereld met curser-pijltjes,
computerspelletjes, porno en collega-kunstenaars die hoog in de ranking staan. Maar waar moeten zij staan
in die voortdurende verandering van politiek, spel, sex en virus. Wie is vriend, wie is vijand? In hun schilderijen
en sculpturen is te zien, dat de samenleving stevig gegrepen wordt door zijn tijd en Laboratorio Saccardi
doet van de weeromstuit dagelijks een verwoedse poging om in de voorbij-stromende beelden orde op zaken te
krijgen. Het lijkt dweilen met de kraan open, maar hun werk straalt desondanks hoop en optimisme uit. Veel
gaat verkeerd, bijna niets is goed, alles moet anders, maar wel met een lach. Onderwijl trekt de geschiedenis
een spoor en altijd klinkt er een sprankje hoop door, dat Laboratorio Saccardi daarin een rol mag spelen.

Laboratorio Saccardi is een groep kunstenaarsvrienden, die nauw met elkaar samenwerken, ook als er bijvoorbeeld
een schilderij van 20 x 20 cm geschilderd moet worden. Een film wordt los uit de hand gemaakt of bij stukjes en
beetjes van internet geplukt. De iPod, Podcast, digitale camera, spelcomputer, alles valt te gebruiken. Er wordt
op een vrolijke manier niet alleen kritiek op de samenleving geleverd, maar ook op henzelf als kunstenaars. Zo is
op een doek met een afgebeeld computerscherm te lezen, dat er een bestand met war-lab.saccardi.mp3 wordt
verstuurd van "USA" naar "Rest of the world" en dat het downloaden "40 years to the end of the process" duurt.

De schilderijen en filmbeelden van Laboratorio Saccardi hebben een cartoonesk karakter met een hoge graad van
spontaniteit. Het idee en het thema is belangrijker dan schilderkunstige eigenschappen en ambachtelijkheid. De
kracht van het werk ligt in hun vaart, hun energie en in de scherpte van hun losse denken. Hun relativeringsvermogen
stemt tot nadenken. Dat laatste is goed te zien als zij bijvoorbeeld de kunstgeschiedenis in hun werk integreren
of de geschiedenis van een van de eerste computerspelletjes, genaamd 'Ping pong', van stal halen. Het analyseert de
nieuwste generatie computerspellen tot op het bot. Ook een toetsenbord met Arabische tekens krijgt een onverwachte
betekenis als toevallige bloedspetters daarop doen denken aan de actualiteit van terreurdreiging.


PRESS RELEASE

Laboratorio Saccardi, a collective of four young artists from Palermo in Italy, has created a flux of images with a tiny
biting humoristic undertone, here and there. Life has become fast and the everyday flood of information drags them along
into the world of curser arrows, computer games, porno and of their artist-collegues who are highly ranked in art sale charts.
But how should they relate to this contineous change of internet possibilities, politics, and of sex and big business scandals.
Who is friend, who is enemy? In their paintings and ojects one detects that society is severely grabbed by its time and that
Laboratorio Saccardi can't keep from attempting to put one's affairs in order. It is like swimming against the tide, but
nevertheless their work is full of hope and optimism. Many things go wrong, hardly anything is right, everything should be
different, but always with a good laugh. In the meantime traces are made in history and there is always a glimmer of hope
that Laboratorio Saccardi might be part of it one day.

Laboratorio Saccardi is a group of artists friends who work closely together, even if small paintings of 18 x 24 cm are made,
for instance. A film is loosely made out of hand or plucked from internet by bits and pieces. The iPod as sculpture, the
Podcast for their free art films, the game computer in their exhibitions or the digital camera for their PR, these are all
usable. In a happy manner not only society is critisized, but also they critisize themselves as artists. In this way on a
canvas it is said that a file called war-lab.saccardi.mp3 is sent from "USA" to the "Rest of the world" and downloading this
takes "40 years to the end of the process".

The paintings and films of Laboratorio Saccardi have a cartoon-like character. The idea and theme are more important than
painterly qualities and craftsmanship. The attractiveness of their work is their sharpness of free thinking incorporated in
their powerful energy shown by their works. Their ability to put contemporary electronic devices into perspective is remarkable
light hearted, and yet to the point. This is food for thought. For example the way art history is integrated or how a primitive
computer game 'Ping pong' of 20 years ago is presented as a game of today as if recently launched by Microsoft. Current issues
are dealt with when a computer keyboard with Arabic script is painted with coincidental blood stains on a few keys and therefore
slightly seem to refer to the actuality of terror attacks.