home
 shows


 
PERSBERICHT


SUZAN NOESEN


'Visual Detention and Distance', 2012
Performance: zondag 2 december 2012 om 15.30 uur


for English text see below

Met de performance 'Visual Detention and Distance' biedt Suzan Noesen bezoekers de mogelijkheid op een andere manier een beeld te ervaren. Anders dan "bij stilstaande beelden, bijvoorbeeld schilderijen of tekeningen, die als zware punten in de ruimte staan", zoals zij zegt, verhoudt een bezoeker van een performance zich op een meer zoekende manier tot 'time based' beelden, zoals die zich in een performance voordoen.

Suzan Noesen stelt vanuit haar performancepraktijk vragen over de invloed die zij als kunstenaar op het publiek deels improviserend kan uitoefenen. Mijmeringen, associatief denken en concentratie aan de publiekskant worden door haar bewust opgezocht en het publiek, zichzelf en haar medeacteurs tijdens het optreden daagt zij bij tijd en wijlen op een provocatieve manier uit.

In 'Visual Detention and Distance' zal Suzan Noesen op een intu´tieve en ook geconstrueerde manier een spanning opzoeken tussen stilte, actie en interactie.'Visual Detention and Distance', 2012
Performance: Sunday 2nd of December 2012 at 15.30 hours

With the performance 'Visual Detention and Distance' Suzan Noesen offers visitors the opportunity to experience an image in a different way, i.e. different from "standing still" images, e.g. paintings or drawings, that 'like heavy marks make a point in space', as she describes it. A visitor of a performance seems to position himself/herself more in a searching way towards the time based images unavoibably passing by.

In her performances Suzan Noesen questions the influence she may exercise in public concerning fancying, indecisive thinking and concentration. She is looking for limits between her and the public, and her and her co-performers. Here and there she challenges them.

In 'Visual Detention and Distance' Suzan Noesen will look for a tension between silence, action and interaction, in an intuitive and constructed way.

.