home
 shows
 archive


show archive:

 


Freedom borders
Tamás St. Auby
'Ballot-Disco' 2004
lights, ballot booth, transparant plastic curtain, carton box, CD player, poster

Tamás St. Auby
details 'Ballot-Disco' 2004

Tamás St. Auby
details 'Ballot-Disco' 2004

Tamás St. Auby
'First and Last and Still' 2004
pages of sketchbook about the introduction of the Euro
series of 5 photo copies on fine hand made paper, edition 24
SZABOLCS KISS-PÁL
TAMÁS ST. AUBY
DEZSÖ TANDORI


9 oktober t/m 7 november 2004

De tentoonstelling 'Freedom borders' toont het werk van 3 Hongaarse kunstenaars, die even zovele domeinen bestrijken, namelijk die van het algemeen politieke engagement bij Tamás St. Auby (1949), van een dichterlijk denken in beelden bij Dezsö Tandori (1937) en tenslotte van de begrenzingen van de werkelijkheid bij Szabolcs KissPŕl (1967). Hongarije heeft een cultuur met vele groeperingen, die zich zelfbewust erg van elkaar onderscheiden met alle maatschappelijk-politieke gevolgen vandien. In 'Freedom borders' is dat in (perceptie-) psychologische zin verbeeld.

De Hongaarse kunstenaar Tamás St. Auby introduceerde in 1996 the NEWNEEFLUGREEZ ('Neutral Weapon Free Near East European Fluxus Green Zone') als een wapenvrije bufferzone tussen Oost en West, waartoe onder andere Hongarije zou moeten toebehoren. Het gebied loopt van het uiterste noorden van Finland tot aan de zuidkust van Griekenland en de eilanden Cyprus en Kreta. Totaal betreft het 18 landen en gebieden. In de tentoonstelling 'Freedom borders' wordt met 18 hymnes een lofzang op het staken als een menselijk grondrecht bezongen. De kunstenaar heeft in de galerie een stemhok geďnstalleerd en de bezoeker kan daarin stemmen vóór of tegen een basisloon voor iedereen. Alhoewel het hier in Nederland weer een actueel discussiepunt is geworden, heeft het vooral met de economische en politieke situatie in Hongarije te maken: "In my country everybody is working, Kip-kop, kip-kop, In my country nobody is dancing, Kip-kop, kip-kop.......... In my country no one is working, Kip-kop, kip-kop, In my country everyone is dancing, Kip-kop, kip-kop".

Als pendant van de NEWNEEFLUGREEZone en wellicht ook van de NATO, de tweedeling van Cyprus, de EU en West-Europa als geheel heeft Tamás St. Auby naast het stemhokje een tekening opgehangen die is gemaakt naar aanleiding van een lucide idee van Hitler, die tussen 1943 en 1945 geheime expedities op pad stuurde om te onderzoeken waar gaten in gebergten te vinden zouden zijn om naar het binnenste van de aarde te kunnen gaan. De tekening 'Hollows (Hommage ŕ Hitler)' uit 1990 is zowel een dwarsdoorsnede van een stuk grond als een geografische kaart van de wereld. De kunstenaar zegt over deze tekening: "Later hoorde ik over de zwarte gaten in het heelal. Dus het was zo gek misschien nog niet wat hij over de aarde zčlf bedacht had......"

De dichter, schrijver en vertaler Dezsö Tandori toont een lange reeks velletjes A4, waarop hij Duchamps en Heraclitus via het thema schaken samenbrengt. Met zijn krabbels en tekeningen voert hij de kijker en lezer mee naar thema's van moraal en tijdelijkheid, temidden van tekeningen over spreeuwen. Alsof hij zijn gedachten en ideeën via deze vogelsoort krijgt aangereikt, die hij heel goed kent, omdat hij thuis in het platteland tussen tamme spreeuwen leeft. Zijn eerste tamme spreeuw noemde hij Spiro. Vele spreeuwen daarna heeft hij een naam gegeven. Inmiddels heeft Dezsö Tandori als een van de meest bekende schrijver/dichters in Hongarije meer dan 960 boeken vertaald en/of geschreven. Voor het eerst zijn in Nederland nu zijn tekst-tekeningen te zien.

Het werk van Szabolcs KissPŕl heeft een groter publiek kunnen bereiken, nadat hij in 2001 Hongarije op de Biënnale van Venetië vertegenwoordigde. Zijn werk richt zich op de grensgebieden van werkelijkheid en opnieuw gemaakte werkelijkheid, van het mogelijke en onmogelijke. Zo maakte KissPŕl twee identieke druipkaarsen, die de kijker in verwarring brengt. Een neiging is moeilijk te onderdrukken om meteen te gaan zoeken naar verschillen - die er niet zijn - in de gestolde kaarsvetdruppels van beide kaarsen. Er ontstaat een reactie van een gevoel van onwerkelijkheid en ongeloof, terwijl de objecten er heel reëel en werkelijk uitzien.
In de tentoonstelling 'Freedom borders' toont de kunstenaar het videowerk 'Wordskin II' een reflectie van een klassiek fonteinbeeld, waarover heen het woord "The End" is gemonteerd. Zodra het water in de fontein in beweging wordt gebracht bewegen de kringen zich in de richting van de tekst, die plotseling ook waterrimpelingen vertoont. Zo lost de voorste dimensie zich op in de achterste. Het tweede videowerk 'Rever' in de tentoonstelling toont een rode kinderbal met witte stippen die steeds horizontaal door een ruimte rolt: over de straat, langs stoepranden, voor een boekenkast, enz. Of die dan tegen de beeldrand van de monitor lijkt te stuiten en de andere kant weer oprolt. Een vrij object zit plotseling gevangen en ook speels in zijn eigen beeld.


Ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Freedom Borders' worden 2 nieuwe GALERIE VAN GELDER EDITIONS 2004 uitgegeven.
Een editie van Tamás St. Auby met de titel 'Before, After and Still' (2004), die bestaat uit een set van 5 kleurenkopieën op handgeschept papier in een oplage van 24 gesigneerde en genummerde exemplaren.
Een tweede editie van de hand van Szabolcs KissPŕl, die per set bestaat uit twee identieke druipkaarsen van 30 cm hoog, in een oplage 5 gesigneerde en genummerde exemplaren.

Szabolcs KissPál
'Rever II' 2004