home
 shows

 


in AP

Silence


4 juli t/m 1 augustus 2015YOno2000warisover-bagcropped650
YOKO ONO: War is over! (if you want it), 2000JOHN M ARMLEDER
CHRISTIAN MARCLAY
SIGURDUR GUDMUNDSSON
YOKO ONO
TAKAKO SAITO
curator Roxanne Hofman

Silence

Stilte is fijn. Stilte is aangenaam doordat er rust ontstaat, een moment van bezinning. Stilte staat centraal in de tentoonstelling ´Silence´, waarbij de kunstwerken elk op hun eigen manier in verbinding staan met stilte.

Sigurdur Gudmundsson´s fotowerk toont een persoon, waar een accordeon voor zijn hoofd geplaatst is. Hij is op deze manier één en al muziek.
Takako Saito heeft een grappaglas voorzien van een 'Body music'-instructie. Het lezen van de uit te voeren taak is zo evocatief, dat de verbeelding al voldoende is om het geluid te kunnen horen.
Stilte ontstaat wanneer het geluid wegvalt, zoals in het werk van John M Armleder. Hij heeft scheepshoorns van boven naar beneden onder elkaar aan de muur bevestigd. Ze kunnen geen geluid meer maken, alhoewel bij het zien van de vijf hoorns het krachtige geluid hoorbaar lijkt te zijn.
De gehalveerde LP met stiksel van Christian Marclay is ook zo een visuele onomatopee. Het collagebeeld van een open mond suggereert de indruk dat iemand zingt.

Stilte is fijn... áls die er is. Wanneer stilte ontbreekt dan kan het verlangen ernaar des te groter zijn. Zoals het schreeuwend verlangen naar rust en vrede wanneer de strijd nog voortduurt. Yoko Ono roept met haar werk ´War is over! (if you want it)´ op om deze stilte met ´Love and Peace´ te verwezenlijken. Zo bekeken wordt stilte een erg kostbaar goed en ons rest dan niet veel meer dan in stilte naar de werken te kijken. RH

Silence-viewA650
exhibition view Silence, 2015
English text


Silence

Silence is enjoyable. Silence is pleasant for the reason that it arises calmness and a moment of contemplation. Silence is at the heart of the exhibition called ´Silence´, where in some way or the other the art pieces all seem to make a sound, in spite of the obvious silence they are presented in.

Sigurdur Gudmundsson´s photo shows a person with an accordion placed in front of his head. In this way he represents music, above anything else.
Takako Saito wrote a ‘Body music' instruction on a grappa-glass. To read the text is an evocative experience, to such a degree that your imagination is already enough to hear the music.
Silence emerges when sound fades away, as in the art piece of John M Armleder. He placed five marine horns from top to bottom on a wall. These horns are unable to make a sound, although looking at the horns seems to evoke the powerful sound that the horns can make if connected to a electric circuit.
The LP of Christian Marclay roughly cut in half and sewn is also a visual onomatopoeia as such. The image of a tipped on wide-open mouth suggests that someone is loudly singing.

Silence is nice... that is; if it is there. When silence is missing the longing for it can be stronger than ever. Like to yearn for serenity and peace when the battle continues. Yoko Ono calls with her work ´War is over! (if you want it)´ for a realisation of this silence by means of ´Love and Peace´. In this light silence becomes a precious commodity and then it leaves us with no more than silently watching the other works. RH
_________________________________________
.