home
 shows

 
29 maart - 4 mei 2003


JILL MAGID
Tall Tale small scale, 2003


Jill Magid

House 83.5, 2003
height 378 cm
Delft's Blue porcelain on construction, Bols jenever, bee wax
installation viewJill Magid

installation with KLM houses from private collections / House 83.5
Delft's Blue porcelain, mirror cardboard on wooden shelves, textJill Magid


Suburbia, 2003
videofilm, colour
6 min.33 sec.


Jill MagidLegoland, 2002
Black and White, silent video
6 min.

ENGLISH VERSION (Nederlandse versie onderaan)In the front space of Galerie van Gelder a film loop is shown called 'LEGOland' by Jill Magid (1973 USA), in which a camera, bound to the artist's ankle, looks straight up her skirt. In the background one sees skyscrapers at night. In the exhibition 'Tall Tale small scale' notions of large/miniature, intangible/close, elite/public and image/mirroring are exposed from different standpoints.

In the next space one is welcomed with a blue text reading "Dear Passenger,". A colossus of porcelain towers four meters towards the ceiling: the Empire State Building of New York. The work, entitled KLM House 85.5, exists out of hundreds of relief tiles, which Jill Magid has made at De Porseleyne Fles in Delft the past three months. Displayed on mirrored shelves around the majestic Delft Blue tower is the full collection of KLM Delft Blue miniature houses. The miniatures, filled with the Bols Jenever alcohol, are based upon characteristic, Old Dutch Houses. They are given away to First and Business Class passengers flying KLM. Both the scale of Magid's tower and the KLM miniatures are 100:1 proportion to the original buildings. KLM Royal Wing Business Class Elite collectors have been so kind to give their collections temporarily on loan for this exhibition. The work of Jill Magid has a high grade of empathy. In the front space she looks for a kind of erotic relation with a skyscraper in the video work 'LEGOland'; In the larger gallery space she brings a gigantic building back to a 4 meters high sculpture, in order to create more accessible proportions. The play between image and mirrored image should be seen in this respect as well. It is her irrepressible inner drive to empathize with not only individuals or groups of people, but apparently also with buildings. She says: "My work is about finding ways through telling tall tales* and of getting access to something which is big or unknown to me. I like to bring big things back to personal proportions."

KLM gave Jill Magid the permission to name her porcelain Empire State Building KLM house number 83.5 and she managed to have the jenever sponsored by BOLS. KLM financed the production of the sculpture and stewardesses served the drinks during the opening. In this way both companies committed themselves to her project, ensuring House 83.5 a place in the KLM Miniature Collection. An artist's publication of GALERIE VAN GELDER EDITIONS shows all porcelain KLM houses which have been produced until now, including #83.5 of Magid, only glued in as a tiny folded pop-up.

The invitation card of the exhibition is a graphic work on its own, which is available in a limited edition of 10 - numbered and signed - as a GALERIE VAN GELDER EDITIONS as well. It shows a text with a KLM miniature house in the form of an ashtray. The original Delft's Blue KLM houses are given away by the flight company as a drink and not as a gift. Otherwise KLM can be accused of illegal competition. On alcohol-free flights to the Far East ashtrays replaced the drinks so that Royal Wing Business Class would not miss out on a miniature house. Until today it is a very hot collector's item.


NEDERLANDSE VERSIE

In de voorruimte van Galerie van Gelder is een film-loop 'LEGOland' van Jill Magid te zien, waarin een camera vanuit kikkerhoogte recht omhoog onder een rok kijkt.
Op de achtergrond boven haar zijn skyscrapers bij avondlicht te zien. Groot/miniatuur, ongrijpbaar/dichtbij, elite/publiek en beeld/spiegelbeeld zijn thema's die vanuit verschillende standpunten in de tentoonstelling 'Tall Tale small scale' belicht worden.

"Dear Passenger," staat er op de muur te lezen als de bezoeker verder loopt. Een enorm gevaarte van porselein torent vier meter de hoogte in: de Empire State Building van New York. Het werk is opgebouwd uit honderden tegels, die Jill Magid de afgelopen maanden bij De Porseleyne Fles in Delft gemaakt heeft. Rondom het majestueuze Delft's Blauw bouwwerk bevinden zich langs de wanden tientallen porseleinen KLM miniatuurhuisjes, waardoor de Empire State Building ng groter lijkt. De typisch Amsterdamse gevelhuisjes zijn gevuld met jenever en spiegelen zich op de achterwand. KLM Royal Wing Business Class Elite collectioneurs zijn bereid gevonden om voor deze tentoonstelling hun verzamelingen in bruikleen af te staan.

Het werk van Jill Magid heeft een hoog empathiegehalte. De ene keer kijkt zij of er een erotische relatie met een wolkenkrabber te maken is zoals in het videowerk 'Suburbia', een andere keer brengt zij een gigantisch gebouw terug tot een te behappen sculptuur van ruim 4 meter hoog, dat ten opzichte van die miniatuurhuisjes weer een reuzengebouw is. Beeld en spiegelbeeld - waar zij in de tentoonstelling onder meer gebruik van maakt - behoren ook in dit licht gezien worden. Haar drang om zich in te leven geldt ook voor het begrijpen van KLM Business Class Elites. Zij zegt over haar werk in het algemeen: "My work is about finding ways through telling tall tales* of getting access to something which is big and I like to bring big things back to personal proportions." * waarheden met een beetje overdrijving KLM heeft Magid voor haar Empire State Building KLM huisnummer 83 toegewezen.
Magid heeft BOLS en KLM zoveel mogelijk bij haar project betrokken gehouden door middel van sponsorship en funding. Zo financiert KLM de productie van de sculptuur en op de opening schenkt BOLS als een van de medesponsors jenever, terwijl KLM stewardessen de drank serveren. Een begeleidende kunstenaarsuitgave van GALERIE VAN GELDER EDITIONS toont alle porseleinen KLM huisjes die tot nu toe gemaakt zijn, inclusief die van Magid, maar dan als een zeer klein gevouwen pop-up.

De uitnodigingskaart van de tentoonstelling is een grafisch werk op zich, dat in een beperkte oplage - genummerd en gesigneerd - als een Galerie van Gelder Edition te verkrijgen is. Het toont een KLM miniatuur gevelhuisje in de vorm van een asbak. De Delft Blauwe KLM huisjes mogen door vliegtuigmaatschappij alleen cadeau gedaan worden als er drank uit geschonken wordt. Juridisch is dan geen sprake van oneerlijke concurrentie. Deze vondst mondde uit in een zeer gewild verzamelobject. Op alcoholvrije vluchten naar het Midden-Oosten werden ter vervanging daarvan porseleinen huisjes in de vorm van een asbak aan Royal Wing Business Class Members weggegeven.
other current exhibition in AP