home
 shows

 

13 januari - 21 februari 2007
MONICA TORMELL

Persbericht - for English text see below


MONICA TORMELL

'When hell freezes over'De Zweedse kunstenaar Monica Tormell toont in haar solotentoonstelling 'When hell freezes over' inderdaad een stukje van de hel, die te horen en te zien is in een installatie met duivelse geluiden voortgebracht door electrische drums, fluitjes en piepers midden op gestolde zwarte inktplassen. In een volgende ruimte braakt een muur een pikzwarte brei uit. Beelden die een sfeer van hel en verdoemenis oproepen. Hier tegenover stelt Monica Tormell een wereld van make-believe met een regenboog, dans, poŽzie en kaarslicht. Zij wil de harde werkelijkheid het liefst veranderen in een wereld die happy is en waarin ieder nieuw begin optimisme teweeg brengt. Zij trekt de wereld, die zij zich zonder zorgen en ellende voorstelt en toewenst, naar zich toe.
In 'When hell freezes over' brengt Monica Tormell tegengestelde zaken samen. Een brandende kaars is demonisch en spookachtig, maar de zelfde dansende kaars in de vorm van een rose hand brengt in haar sculptuur ook warmte en levendigheid. Een regenboog op een foto van een anonieme nieuwstedelijke omgeving verandert via buizen en kabels in een regenboog, die dankzij een continu sproeiende waternevel daadwerkelijk in de tentoonstelling te zien is. De werkelijkheid kan niet mooier gemaakt worden!
Press release


MONICA TORMELL

'When hell freezes over'

The Swedish artist Monica Tormell shows in her exhibition 'When hell freezes over' indeed a part of hell, which is heard and seen by means of solidified black ink puddles, accompanied by diabolic sounds coming from an installation of electrical drums, whistlers and squeakers, made of a plastic watery can, a cardboard tube, and the like. In another space a threatening black sludge is puked out of a wall. Images that evoke an atmosphere of hell and damnation. In contrast to this Monica Tormell creates a world of make-believe with a rainbow, dance, poetry and candlelight. Above all she wants to change the tough reality into a world which is happy, and in which each new beginning brings about an explosive optimism. She pulls the world to her domain which she imagines free from dragging worries and misery.
In 'When hell freezes over' Monica Tormell unites opposite matters. A burning candle is satanic and spooky, yet the same dancing candle in the appearance of a pink hand brings to her sculpture also warmth and liveliness. A rainbow on a photo of an anonymous urban surrounding is changed via tubes and cables into a rainbow, which is indeed factual to be seen as such, thanks to a contineous produced water spray in the exhibition space. Reality cannot be created more beautiful than this!

.other current exhibition in AP